Darbu publicēšana digitālā formā: audio un e-grāmata

Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir līgums starp jums ("Autors") un Bookea Group AB ("Bookea") par darbu publicēšanu, kā aprakstīts tālāk. Apstiprinot grāmatu ražošanu ar Bookeastarpniecību, jūs piekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Bookea lemj, zem kura izdevēja zīmola darbs tiek izdots.

Jūs piešķirat uzņēmumam Bookea Group AB tiesības izmantot jūsu vārdu un attēlu, veicot mārketinga darbu un izmantot fragmentus mārketingam.

Arī Bookea Group AB ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt noteiktas izmaiņas jūsu darbā, piem. tehniskie pielāgojumi.  Bookea Group AB nekādā gadījumā negarantē, ka darba publicēšana izraisīs jebkura darba kopijas pārdošanu vai straumēšanu vai to, ka tas tiks ņemts bibliotēkas patapinājumam.

 

Darbu publicēšana

Bookea tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības padarīt darbu pieejamu digitālā formā. Bookea ir tiesības nodot tiesības visas kustības vai tās daļas pārdošanas, apvienošanas gadījumā. Tiesības ir spēkā Latvijā un pārējā pasaulē. Bookea var nodot savas autortiesības uz Darbu.

Jūs arī piešķirat uzņēmumam Bookea tiesības izmantot jūsu vārdu un attēlu, reklamējot darbu, un izmantot fragmentus mārketingam. Tāpat Vulkānam ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt noteiktas izmaiņas jūsu darbā, piem. tehniskie pielāgojumi. Tas attiecas arī uz darbiem, kurus esat izvēlējies paturēt privātus, t.i. nav publicēts vispārējai izplatīšanai. Bookea nekādā gadījumā negarantē, ka darba publicēšana novedīs pie jebkura darba eksemplāra pārdošanas vai to pieņems bibliotēkas patapinājumam.

 

Atbildība par darbiem

Bookea Group AB nepārskata nevienu darbu, ja vien neesat to izvēlējies kā iespēju, un nav atbildīgs par augšupielādētajiem vai publicētajiem darbiem. Nosūtot, augšupielādējot un vai nododot savu darbu uzņēmumam Bookea Group AB, jūs esat (juridiski) atbildīgs par darbu un tā saturu un garantējat tālāk norādītos punktus:

 

 1. jums ir tiesības noslēgt šo līgumu
 2. visas Darba daļas pieder jums vai kopā ar citu personu, kas ir devusi jums atļauju un pilnvarojumu publicēt darbu caur Bookea saskaņā ar šiem Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem,
 3. Darbs nepārkāpj citas personas autortiesības, preču zīmi vai komercnoslēpumus vai citas tiesības,
 4. Darbs neaizskar kādas personas privātumu vai nepārkāpj citas personas literāro vai mākslas darbu,
 5. Darbā nav materiālu, kas ir pretrunā Zviedrijas likumiem, var tikt uzskatīts par aizskarošu vai citādi pretrunā ar labu praksi, ir neatbilstošs mārketings, kūdīšana, kūdīšana pret cilvēku grupu, diskriminācija, bērnu pornogrāfijas noziegumi, nelikumīgs vardarbības attēlojums, nelikumīgi draudi , uzmākšanās, neslavas celšana vai apmelošana,
 6. Darbā nav vīrusu, failu vai programmatūras, kas var iznīcināt datorsistēmas programmas,
 7. Darbs nav komercdarbības reklāma vai mārketings,
 8. Darbs nesatur nepatiesus apgalvojumus vai informāciju, kas varētu nodarīt kaitējumu lietotājam, kurš jūsu darbā ievēro receptes, instrukcijas vai rokasgrāmatas.
 9. Bookea neuzņemas atbildību, ja uz Bookea nosūtītais materiāls ir bojāts, pazaudēts vai iznīcināts. Autors atlīdzina Bookea pret visām trešo pušu prasībām saistībā ar iepriekš minēto. Atbildība aptver visas prasības, tostarp zaudējumu atlīdzināšanu, izmaksu kompensāciju utt. Bookeaam nav pienākuma arhivēt Darbus vai nodrošināt Darbu tehnisko dublējumu, ja vien jūs to neesat izvēlējies kādā opcijā.

Autortiesības

Uz audio ieraksta jānorāda autora vārds.

 

Cenas un kompensācija par Bookea utt.

Jūsu darbu tālākpārdevēji, piemēram Buki.lv  ir tiesības pašiem izlemt, kādu cenu tas aizņem patērētāja līmenī. Zviedrijā ir likums par bezmaksas cenu noteikšanu. Bookea nevar piespiest mazumtirgotāju iekasēt noteiktu patēriņa cenu. Daži mazumtirgotāji pieprasa atlaides, lai iegādātos grāmatu, atlaide tiek atņemta no cenas, ko autors ir noteicis savai grāmatai mazumtirgotājiem (F cena). Vulkānam ir tiesības dot atlaides.

 

Pārdošanas kompensācija Autoram

Pārdošanas kompensācija tiek aprēķināta no Bookea neto ienākumiem pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām ar mazumtirgotāju starpniecību.

 

Pārdošanas kompensācija tiek aprēķināta no Bookea neto ienākumiem no mazumtirgotājiem un attiecīgā gadījumā no pārdošanas paša Bookea tiešsaistes veikalā vai tiešajā pārdošanā pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām utt.

 

Ja izplatītāji, bibliotēkas vai citviet uzskata, ka autors pats ir manipulējis ar pirkumiem, aizdošanas biežumu vai straumēšanas biežumu vai atstājot uzdevumus citiem pirkt, aizņemties un/vai straumēt autora grāmatas, kompensācija netiks izmaksāta. . Autoram ir arī jāatlīdzina zaudējumi izplatītājiem, bibliotēkām un Bookea Group AB.

 

Pārdošanas kompensācijas uzskaite

Pārdošanas kompensācijas uzskaite no jūsu darba(-u) pārdošanas notiek pēc pieprasījuma. Pamatojoties uz ziņojumu, autors izraksta rēķinu Bookea. Pirmā uzskaite notiek ne agrāk kā gadu pēc publicēšanas nākamajā grāmatvedības reizē. Grāmatām, kas izdotas līdz 30. aprīlis būs pirmā uzskaite nākamā gada 30. jūnijā, grāmatām, kas izdotas līdz 30. oktobris būs pirmais ziņojums nākamā gada 31. decembrī. Pēc tam pārskatus var pieprasīt reizi pusgadā. Pārmaiņas iemesls ir laiks, kas nepieciešams pārdošanas datu administrēšanai un apkopošanai. Pārdošanas atlīdzība tiek ziņots tikai divos Bookea pārskata periodos gadā: 30. jūnijā un 31. decembrī. Saistībā ar atskaiti autoram tiek izmaksāta jebkāda atlīdzība tādā veidā, ka autors 30 dienu laikā pēc apmaksas nosūta izdevējam izrakstītu rēķinu. Ja kopējā atlīdzība par jūsu darbu(-iem) ir mazāka par EUR 100 par slīdošo divpadsmit mēnešu periodu pēc publicēšanas, pārdošanas kompensācija netiks izmaksāta. Veicot norēķinus, tiek ieturēta administratīvā maksa 9% apmērā no maksājamās kopsummas. Autors atlīdzina Boookea un tā īpašniekiem zaudējumus, ja saistībā ar autora pārdošanas kompensāciju varētu tikt pieprasītas darba devēja nodevas un priekšnodoklis. Pārdošanas kompensācija netiek izmaksāta, ja autors nav pilnībā samaksājis to, ko Bookeas izrakstījis Autoram. Ja Autors nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Bookea, visi ienākumi no Autora darba ir uzskatāmi par bookea ienākumiem.

Autora kontroles tiesības

Ja Autors to rakstveidā pieprasa trīs mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas, autoram tiek dota iespēja ar pilnvaras starpniecību iepazīties ar Izdevēja grāmatvedību attiecībā uz uzskaiti Autoram. Šādam pārstāvim jābūt pilnvarotam vai apstiprinātam grāmatvedim. Pārstāvim nav tiesību atklāt pārbaudē pieredzēto, izņemot to, kas nepieciešams norīkojuma mērķim. Izdevējam ir pienākums trīs gadus glabāt Autoram sniegtās atskaites kopijas un šajā laikā nodrošināt tās Autoram vai Autora pārstāvim.

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas

Atcerieties, ka jūs pats esat atbildīgs par nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksu. Šeit ir informācija par to, kā to izdarīt: Skatteverket – kultūras darbinieki ar savu biznesu

Ražošanas un piegādes laiks

Audiogrāmata tiek izdota ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc ražošanas pabeigšanas, ja Bookea ir saņēmis pēdējo maksājumu no autora. Autors atstāj Bookea ziņā, kad grāmata tiks publicēta šajā laika posmā. Ražošana jāsāk divpadsmit mēnešu laikā pēc tam, kad Bookeas ir saņēmis galīgo scenāriju. Bookea ir tiesības veikt audio faila labojumus, lai nodrošinātu kvalitāti pēc izlaišanas. Bookea patur tiesības atteikt publicēšanu gadījumos, kad Darbs neatbilst augstajiem standartiem, ko Bookea nosaka tā publicēšanai.

 

Autora mārketings

Autoram savos sociālajos tīklos ir jākopīgo saite uz darbu tiešsaistes grāmatnīcās un straumēšanas pakalpojumos vismaz 5 reizes no publicēšanas līdz 12 mēnešiem pēc tam. Tas tiek nodrošināts ar nosacījumu, ka Autoram ir piekļuve sociālajiem medijiem.

 

Cenas un iespējas

Cenas norādītas bez PVN.

Publikācija

 • Obligātie kanāli ir Bookea veikals.

BĀZE

 • Sākuma maksa: EUR 390
 • Audio izdevējs
 • Bezmaksas publikācija
 • Izdevniecība: Storytel, Bookbeat, Nextory un citi.
 • Izplatīšana bibliotēkām
 • Brīvprātīga piemaksa: vāka dizains EUR 100

60% autoratlīdzības pienāk Bookea neto ienākumu autoram pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām utt. ar tālākpārdevēju starpniecību.

Audio Premium

 • Pamatmaksa: EUR 29 00*
 • Audio izdevējs
 • Diktora/aktiera balss
 • Apgūšana
 • Trokšņa samazināšana
 • Korektūra
 • Vāka dizains
 • Izdošana un izplatīšana

20% autoratlīdzības pienāk Bookea neto ienākumu autoram pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām utt. ar tālākpārdevēju starpniecību.

 

Cenā iekļauts maksimums 8 stundas pārdošanai gatavs (gatavs klausīšanai). Par katru papildu stundu, kas ir gatava pārdošanai, mēs iekasējam EUR 150 bez PVN. Tiek lēsts, ka pārdodamā stunda ir aptuveni 9000 vārdu.

 

Iespēja iespējamam darba turpinājumam. Izdevējs paziņo par to 12 mēnešu laikā pēc tam, kad Autors ir saņēmis pilnu galīgo scenāriju. Ja Bookeas pieņem turpinājumu, Bookeas maksā par producēšanu un Autors saņem 20% honorāru saskaņā ar citādi tādiem pašiem nosacījumiem.

Autora komplekts ir pabeigts

Pamatmaksa: EUR 26 90* vai atbilstoši piedāvājumam

Autora komplektā ir iekļauts:

 • Audio izdevējs
 • Diktora/aktiera balss
 • Apgūšana
 • Trokšņa samazināšana
 • Korektūra
 • Vāka dizains
 • Izdošana un izplatīšana
 • Personīgais izdevējs/projekta vadītājs
 • Iesniegšanas iestatīšana
 • Vāka dizains (pamatojoties uz jūsu iesniegto attēlu/attēliem)
 • Nelielas korekcijas (aptuveni 30 minūtes noformēšanas laiks, piemēram, piemales, fonti, neregulāras drukas kļūdas)
 • PDF apstiprināšanai pirms drukāšanas
 • Fiziskā pārbaudes grāmata (pārbaudes druka) par papildu samaksu
 • Jūs varat izvēlēties papīra veidu, formātu un grāmatas dizainu
 • Pārdošana un izplatīšana (ja vēlaties)
 • Bezmaksas fiziskā un digitālā krātuve
 • Autora intervija/paša prezentācijas lapa
 • Bezmaksas e-grāmata
 • Mārketings Bookea veikalā
 • Drukas serviss un grāmatu veidošanas rīki
 • Pārdošanas uzskaite
 • Pdf un word failu saņemšana
 • Unikāls ISBN numurs
 • EAN kods
 • Jūsu grāmatas publicēšana
 • Jūsu grāmatas publicēšana
 • Jūsu nosaukums ir pieejams grāmatnīcās
 • Publikācija
 • Darbs ar dienesta eksemplāriem
 • Atlaide turpmākajiem grāmatu pasūtījumiem
 • Iekļautas vismaz 300 grāmatas (mīkstos vākos, melnbaltas iekšlapas līdz 250 lpp.

Iespēja iespējamam darba turpinājumam. Izdevējs paziņo par to 12 mēnešu laikā pēc tam, kad Autors ir saņēmis pilnu galīgo scenāriju. Ja Bookeas pieņem turpinājumu, Bookeas maksā par producēšanu un Autors saņem 20% honorāru saskaņā ar citādi tādiem pašiem nosacījumiem.

 

Jūsu iesniegtajam manuskriptam ir jāpārbauda valoda, un jūsu galīgajai versijai jābūt gatavai nosūtīšanai noformēšanai. Jūsu manuskripts tiek nosūtīts uz Bookea vienā (1) failā. Vāks atsevišķā failā.

Visi izmaiņu pieprasījumi ir jānosūta rakstiski pa e-pastu un jāiesniedz autoram vienā un tajā pašā dokumentā katrā kārtā par maketa pārskatīšanu. Mēs nepieņemam labojumus, kas iesniegti ar citiem līdzekļiem (piemēram, mutiski).

Pasūtot pilnu autora paketi, kurā Bookea ir atbildīgs par iesnieguma iestatīšanu, visas izmaiņas ir jāsaņem ne vēlāk kā trīsdesmit (30) darba dienu laikā. Ja izmaiņas tiek nosūtītas vēlāk, Bookea ir tiesības iekasēt maksu par izmaiņu izpildi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tiek pārsniegts iekļautais stundu skaits, Bookea iekasēs EUR 76/stundā plus PVN par projekta vadību un projektēšanas laiku par visiem papildu darbiem ar failu pielāgošanu/maiņām (ievietošana, vāks, putekļu jaka un visi citi šādi darbi). . Ja klients šī iemesla dēļ pārtrauc sadarbību, klientam joprojām ir jāmaksā par visiem darbiem, izņemot drukāšanu un publicēšanu.

Lai gan mūsu dizaineri dara visu iespējamo, lai jūsu iesniegumā būtu pareiza defise, var rasties nepareiza defise. Jūs esat atbildīgs par nepareizu defises norādīšanu saskaņā ar korektūras norādījumiem, ko saņemat no sava projekta vadītāja, tāpat kā ar visu citu korektūru, kas tiek veikta pēc iesnieguma/iesnieguma melnraksta saņemšanas.

Izgatavojot grāmatu ar pilno autoru paketi, Bookea tiek piešķirtas neekskluzīvas tiesības padarīt darbu pieejamu drukātā veidā.

Digitālajām grāmatām (e-grāmata, audiogrāmata): autoratlīdzība 20% uzkrājas Bookea neto ienākumu autoram pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām utt. ar tālākpārdevēju starpniecību.

Iespiestām grāmatām autora atlīdzība tiek aprēķināta šādi: Cena * EUR 0,8 - 49

*Audiogrāmata: Cenā iekļautas ne vairāk kā 8 pārdošanai gatavas stundas (gatavas klausīšanai). Par katru papildu stundu, kas ir gatava pārdošanai, mēs iekasējam EUR 150 bez PVN. Tiek lēsts, ka pārdodamā stunda ir aptuveni 9000 vārdu.

KOPĀ

 • Pamatmaksa: EUR 490
 • Autors izvieto gan ierakstu, gan lasīšanu kādā no Izdevēja studijām
 • Ieraksts un producēšana: EUR 300 par pārdošanai gatavu stundu
 • Lasīšana: sazinieties ar izdevēju, lai saņemtu citātu
 • Vāka dizains 100 EUR
 • Cena par kanālu: EUR 100

70% autoratlīdzības pienāk Bookea neto ienākumu autoram pēc jebkādām atlaidēm, izplatīšanas izmaksām utt. ar tālākpārdevēju starpniecību

Bookea patur tiesības atteikt publicēšanu gadījumos, kad Darbs neatbilst augstajiem standartiem, ko Bookea nosaka tā publicēšanai.

 

Pieejamie kanāli:

 • buki.lv
 • Bibliotēku patapināšana

*Pieņemot, ka jūsu skripts satur ne vairāk kā 90 000 vārdu. Bookea patur tiesības izrakstīt klientam rēķinu 100 EUR par 9000 vārdiem, ja skripts ir garāks par 90000 vārdiem.

Atgriešanas tiesības

Izdevējs nevar piedāvāt vispārējas atgriešanas tiesības (atteikuma tiesības) pirkumiem bez īpaša iemesla, jo jūsu pasūtītā grāmata ir izgatavota pēc jūsu specifikācijas. Tā kā jūs varat iepriekš pārskatīt un pārbaudīt, vai kvalitātes aspekti atbilst jūsu vēlmēm, jūs esat atbildīgs par gala produkta kvalitāti. Izņēmums, protams, ir, ja grāmata neatbilst augstajiem kvalitātes standartiem, kas mums Bookea ir mūsu produktiem. Šādos gadījumos mums ir jālūdz sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu turpmākus norādījumus par iespējamās sūdzības iesniegšanu vēlākais 14 dienu laikā pēc failu saņemšanas.

 

Pamatmaksa netiek atmaksāta arī tad, ja Autors izvēlas projektu atcelt.

Apturēšana

Bookea patur tiesības jebkurā laikā apturēt autoru darbību un/vai noņemt/dzēst Darbus no Autoriem, kuri neievēro šos Vispārīgos noteikumus vai citādi uzvedas veidā, ko Bookea uzskata par nepiemērotu. Bookeaam ir tiesības noņemt/dzēst darbus, kas satur kaut ko tādu, ko Bookeas uztver kā aizskarošu vai traucējošu.

Pārtraukums vietnē www.bookea.lv

www.bookea.lv tehniskās apkopes un atjaunināšanas laikā www.bookea.lv nav pieejama, tas pats attiecas uz www.bookea.lv

Bookea nekādā gadījumā nav atbildīgs par kļūdām, pārtraukumiem vai traucējumiem vietnēs www.bookea.lv un www.bookea.lv

Noteikumu maiņa

Bookea patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Vispārējos noteikumus un nosacījumus, kā arī www.bookea.lv un www.bookea.lv saturu.

 

Maksājuma nosacījumi

Bookea nosūta rēķinus pa e-pastu, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās. Projektos, kur ir gan mainīgās, gan fiksētās izmaksas, Bookea autors par fiksētajām izmaksām izraksta avansā uz rēķina komplekta uz 10 dienām. Rēķins par mainīgajām izmaksām tiek izrakstīts pēc ražošanas pabeigšanas, apmaksas termiņš 10 dienas. Projektos, kur ir tikai fiksētās izmaksas, Autoram tiek izrakstīts avansa rēķins uz 10 dienām. Vēršam uzmanību, ka Bookea piemēro 18% nokavējuma procentus, kā arī neapmaksātus rēķinus nosūtām Tiesu izpildītājam. Bookea piemēro kavējuma maksu EUR 5.90 (likumā noteiktās tiesības). Bookea ir arī tiesības iekasēt kavējuma maksu, kas nepārsniedz EUR 45, ja klients ir tirgotājs. Šī maksa aizvieto kavējuma maksu.

Personas dati un sīkdatnes

Autors sniedz Bookea nepārprotamu piekrišanu apstrādāt jūsu sociālās apdrošināšanas numuru, vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi administrēšanai un jebkādu informāciju iestādēm. Bookea aizsargā jūsu privātumu un ir pieņēmis šos noteikumus par to, kā mēs apkopojam, glabājam un izmantojam jūsu sniegtos personas datus.

Izmantojot Bookea, jūs piekrītat, ka Bookea var apstrādāt un izmantot jūsu personas datus Bookea darbības ietvaros, piemēram,. apkopot un statistiku, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un informētu un tirgotu Bookea produktus un pakalpojumus. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai vienkāršotu jūsu apmeklējumu vietnē www.bookea.lv un apkopotu un izmantotu informāciju par apmeklētāju skaitu un to, kā tiek izmantotas www.bookea.lv un www.bookea.lv. Ja Darbā ir personas dati, piemēram, piem. sociālās apdrošināšanas numuru, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt., tad šī informācija tiks sniegta sabiedrībai. Tādēļ jūs nedrīkstat savā darbā iekļaut citu personu personas datus.

Saskaņā ar Personas datu likumu Jums ir tiesības reizi gadā pēc rakstiska un parakstīta iesnieguma saņemt paziņojumu par to, kādus Jūsu personas datus Bookea apstrādā. Ja informācija ir nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt labojumus.

Jūs sniedzat Bookea nepārprotamu piekrišanu apstrādāt jūsu sociālās apdrošināšanas numuru administrēšanai un jebkādu informāciju iestādēm. Pats Autors/Lietotājs ir atbildīgs par visām kontā reģistrētajām darbībām, piesakoties ar Lietotāja informāciju, un piekrīt sargāt Bookea par visa veida izmaiņām, kuras Autoram ir tiesības veikt kā lietotājam. Tāpat Bookea ir tiesības veidot metadatus, pamatojoties uz grāmatas saturu, kā arī atklāt šos datus mazumtirgotājiem un citos kontekstos. Mēs arī paturam tiesības izmantot pārdošanas datus anonimizētā un apkopotā veidā.

Atbildības ierobežojums

Bookea atbildība par zaudējumiem aprobežojas ar tiešiem zaudējumiem, kas radušies rupjas neuzmanības dēļ.

 

Līguma termiņš

Līgums ir spēkā septiņus (7) gadus no līguma noslēgšanas. Līgums tiek pagarināts par vienu (1) gadu, ja vien kāda no pusēm neizbeidz līgumu ne agrāk kā vienu (1) gadu pirms vai ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pirms tā termiņa beigām. Autoram ir tiesības nekavējoties lauzt līgumu, ja Izdevējs tiek likvidēts vai bankrotējis.

Kredīta informācija

Bookea patur tiesības ņemt kredītinformāciju par saviem klientiem. Piekrītot šiem noteikumiem (piemēram, saistībā ar pasūtīšanu), Bookea tiek dota nepārprotama piekrišana sagatavot kredīta ziņojumu.

Likuma un tiesas izvēle

Šie Vispārējie noteikumi un nosacījumi tiek interpretēti un piemēroti saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem. Jebkurš strīds par šo Vispārējo noteikumu un nosacījumu interpretāciju vai piemērošanu vai saistībā ar Bookea tiek izšķirts vispārējā tiesā ar Stokholmas rajona tiesu kā pirmo instanci.

Slepenība

Abas puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tiek uzskatīta par komercnoslēpumu un konfidenciāla rakstura informāciju, bez otras puses piekrišanas. Konfidenciālu informāciju var izmantot tikai Līguma noteikumu izpildei. Autoram ir tiesības uzrādīt līgumu savam likumiskajam pārstāvim. Tas attiecas gan uz līguma darbības laiku, gan pēc tā. Par katru šī noteikuma pārkāpumu pārkāpēja puse pēc pieprasījuma uzliek naudas sodu EUR 10 00 apmērā par pārkāpumu, bet ne vairāk kā 20 00 EUR kopā neatkarīgi no pārkāpumu skaita. Tāpat puses nedrīkst izturēties nelojāli pret kādu partiju, partiju starpā jāsaglabā viedokļu atšķirības.

Force majeure

Bookea ir atbrīvots no soda par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja neizpilde ir balstīta uz tālāk norādītā veida apstākļiem ("Atbrīvošanas apstāklis") un apstāklis ​​kavē, būtiski sarežģī vai aizkavē tā izpildi. Šāds atbrīvojošs apstāklis ​​tiek uzskatīts par darba konfliktu vai jebkuru citu iemeslu, ko Bookeas nevar kontrolēt, piemēram, ugunsgrēks, bargi laikapstākļi, militāra mobilizācija, sacelšanās, arests, konfiskācija, sagrābšana, strāvas padeves pārtraukums, epidēmija, bīstama slimība, inficēšanās, kā arī neveiksme vai aizkavēšanās apakšuzņēmējs tādos pašos apstākļos.